Cửa hàng

Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990 kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.450*1.460*1.480mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990 kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.450*1.460*1.480mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1.150kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.450*1.410*340
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 920kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.460*1.465*1.480mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 450kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.900*1.650*1.200/1.600mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Hết hàng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.880*1.630*1.610
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Hết hàng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1120kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.900*1.650*350
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.690*1.430*1.170/1.420
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.710*1.465*1.400
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km