Cửa hàng

Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1.150kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2.450x1.410x350
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2.450x1.410x1.135/1.460
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2460x1.420x1.460
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 920kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2.430x1.380x1.445
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1.050kg
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.900x1.650x350 mm
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.900*1.650*1.200/1.600
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 940kg
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.880*1.630*1.610
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.880x1.630x1.610
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: DLCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.690*1.440*350mm
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km