XE TẢI VANXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 868 kg
 • Động cơ: Loại 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng
 • Kích thước thùng: 2500 x 1450 x 1300 mm
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 650 kg
 • Động cơ: Loại 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng
 • Kích thước thùng: 1410*1460*1260mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930 kg
 • Động cơ: Loại 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng
 • Kích thước thùng: 2.080*1.460*1.290mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Hết hàng
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 650kg
 • Động cơ: SWCG14
 • Kích thước thùng: 1410*1460*1260mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI NHẸXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 450kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.900*1.650*1.200/1.600mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.710*1.465*1.400
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.690*1.440*350mm
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.690*1.430*1.170/1.420
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1.150kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.450*1.410*340
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990 kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.450*1.460*1.480mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990 kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.450*1.460*1.480mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

XE BÁN HÀNG LƯU ĐỘNGXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 450kg
 • Động cơ: SWCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 450kg
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km