XE TẢI VANXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 650 kg
 • Động cơ: SWJ15 - Italia
 • Kích thước thùng: 1.400x1.480x1.280mm
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930 kg
 • Động cơ: SWJ15 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.225x1.480x1.280mm
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 760kg
 • Động cơ: SWD16 - Italia
 • Kích thước thùng: 1545x1430x1240
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 868 kg
 • Động cơ: SWD16 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.500x1.390x1.320
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

XE TẢI NHẸXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1.150kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2.450x1.410x350
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2.450x1.410x1.135/1.460
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2460x1.420x1.460
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 920kg
 • Động cơ: SWB11M - Italia
 • Kích thước thùng: 2.430x1.380x1.445
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 60.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 1.050kg
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.900x1.650x350 mm
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.900*1.650*1.200/1.600
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 940kg
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.880*1.630*1.610
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.880x1.630x1.610
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990kg
 • Động cơ: DLCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.690*1.440*350mm
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: DLCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.690*1.430*1.170/1.420
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 930kg
 • Động cơ: DLCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.710*1.465*1.400
 • Bảo hành:60 tháng hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 990 kg
 • Động cơ: SWB11M
 • Kích thước thùng: 2.450*1.460*1.480mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

XE BÁN HÀNG LƯU ĐỘNGXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: SWCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: Xe chuyên dụng
 • Động cơ: DLCG14 - Italia
 • Kích thước thùng: 2.910*1.630*1.605
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km